In beeld

Via Onze school - In Beeld willen wij u een kijkje geven in onze school. Driewekelijks worden twee foto's met tekst toegevoegd. Er zullen steeds vier foto's met een toelichting te zien en te lezen zijn. We willen u graag betrekken bij het reilen en zeilen van onze school en laten ervaren, dat we alles vanuit onze missie en visie ondernemen.Collage 1: Ons kosmisch onderwijs wordt uitgewerkt met de werkwijze, die ons door 4xWijzer wordt aangeboden. Hier wordt het thema 'Sterren en planeten' uitgewerkt in een web, waarin de verbanden met draadjes worden aangegeven. De activiteiten kunnen plaatsvinden op ons nieuw ingerichte leerplein: een plaats waar de kinderen op verschillende manieren en houdingen kunnen spelen, (samen) werken en ontmoeten.Collage 2: We hechten veel waarde aan de samenwerking tussen de kinderen, de teamleden en de ouders. De zogenaamde driehoek moet gesloten zijn door verbinding en betrokkenheid naar elkaar. We hebben de steun ervaren van enkele enthousiaste ouders, die hun medewerking gaven aan de tot standkoming van het plein. Uiteraard was er een mooi ontwerp, een plattegrond. Rechts op de collage is te zien hoe wij de ouders oproepen mee te doen aan de activiteiten.Collage 3 & 4: We zijn enorm trots op ons plein. Op beide collages zie je wat er allemaal voor kwam kijken, voordat het plein 'af' was. Iedereen zette zijn beste beentje voor. De kinderen kunnen zelf aan de slag, uitproberen het zelf te doen.