De Medezeggenschapsraad op Montessorischool Rhenen

Net als elke school in Nederland heeft ook de Montessorischool in Rhenen een Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het personeel/de leerkrachten. De formele taken staan beschreven in de wet op de medezeggenschap. Deze houden onder andere in dat de Medezeggenschapsraad moet instemmen met de (jaarlijkse) begroting, beslist over veranderingen in het lesprogramma, en zo meer. Dit heet het formeel het "instemmingsrecht".
Daarnaast mag de Medezeggenschapsraad ook advies geven over vrijwel alles wat te maken heeft met het reilen en zeilen van onze school ("adviesrecht"). Dit kan gaan over beleidsmatige kwesties, maar ook over zaken zoals communicatie, medewerking van ouders in de klas of andere dagelijkse beslommeringen. In sommige gevallen kan een specifieke situatie rond uw kind(eren) een signaal kan zijn van een groter of beleidsmatig probleem. Als MR kunnen we geen individuele problemen uit de wereld helpen, maar proberen we mee te werken aan een oplossing waarvan de hele school beter wordt. Hierbij werken we samen met de directie, maar blijven we onafhankelijk in onze standpunten. Zo kunt u ons (vertrouwelijk!) aanspreken als u problemen of situaties wilt aankaarten die u liever niet zelf persoonlijk met de directie of andere betrokkenen bespreekt.
De komende maanden en jaren willen we ons als Medezeggenschapsraad van de Montessorischool in Rhenen zo herkenbaar mogelijk opstellen. We willen graag de voelsprieten zijn van onze school, maar voelsprieten werken alleen als ze verbonden zijn met de rest van het lichaam. Spreek ons dus zeker aan als u ergens mee zit!
De vergaderingen van de MR zijn gepland op onderstaande data. 

dinsdag 1 oktober (start vergadering)              Notulen 1102019.pdf
dinsdag 10 december
dinsdag 18 februari
dinsdag 21 april
dinsdag 9 juni


Alle vergaderingen starten om 19.15 uur. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Samenstelling MR 2019-2020              
Voorzitter: Riens Middelhof
Ouderlid: Frank van Donselaar
Teamlid: Monique in 't Veld m.intveld@montessori-rhenen.nl
Teamlid: Brigitte van Setten b.vansetten@montessori-rhenen.nl
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar mr@montessori-rhenen.nl.

Riens Middelhof

Ik ben Riens Middelhof (vader van Marijn uit MBB), 47 jaar en sinds eind 2018 voorzitter van de MR.

In het dagelijks leven ben ik vertaler en help ik mijn vrouw met haar prachtige kruidenbedrijf Scent & Spice.


Frank van Donselaar

Mijn naam is Frank van Donselaar. Ik ben fysiotherapeut in een groot revalidatie centrum in Utrecht en vader van Julia en Sofie. Sinds 2015 ben ik lid van de MR. Ook Stichting Monton heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zijn MR-vertegenwoordigers van alle 11 aangesloten scholen te vinden. Dit heet de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). De verantwoordelijkheden van de GMR zijn vergelijkbaar met die van de MR, maar dan op stichtingsniveau.