Onderbouw
Binnen is beginnen! Kinderen gaan graag meteen aan het werk zodra ze zelf hun jas en tas hebben opgeborgen in hun kluisje en hun plantje hebben verzorgd en op de vensterbank hebben geplaatst. Ligt er nog werk van de vorige dag op een tafel of kleedje, dan maakt het kind dit eerst zelfstandig af. De leerkracht geeft, waar nodig, lesjes en aanwijzingen. Ook biedt de leerkracht materiaallesjes aan met het montessorimateriaal. Sommige kinderen worden ondersteund in het zelfstandig leren werken door gebruik van pictogrammen en/of werkschema’s.

Kleuters leren spelenderwijs. De inrichting van het lokaal is daarop aangepast, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een bouwhoek en een huishoek die varieert en wordt afgestemd op de thema’s van ons Kosmisch Onderwijs. Daarvoor is er ook een aandachtstafel en -muur in de klas, waarop materialen en verwerkingen van kinderen te vinden zijn die te maken hebben met het thema.

Hoekenwerk zorgt ook voor het samenspel dat nodig is om sociale vaardigheden te oefenen: samenwerken, elkaar helpen, overleggen, een eigen mening vormen en opkomen voor jezelf, conflicten eerst zelf oplossen en daarna pas de leerkracht om hulp vragen. 
Als er een nieuw kind in de klas komt wordt er een maatje aangewezen. Dit kind zorgt voor het nieuwe kind en laat bijvoorbeeld de klas zien, legt uit wat er die dag gaat komen en helpt waar nodig is gedurende de dag.

In de klas hangen dagritmekaarten, waarop de kinderen kunnen zien hoe de dag is ingedeeld. De kinderen leren om aan het begin van de dag zelf naar de kaarten te kijken en er naar te handelen (stoel in de kring, omkleden voor de gym, etc.). Zo stimuleren we hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid vanaf de eerste dag dat ze bij ons op school komen.

Op maandag t/m woensdag werkt juf Debora in de onderbouw en op donderdag en vrijdagochtend juf Brigitte.