Oudervereniging

Montessorischool Rhenen heeft een zeer actieve oudervereniging. De vereniging is betrokken bij evenementen en activiteiten die samen en/of in goed overleg met de leerkrachten georganiseerd worden. Om alle activiteiten te financieren, wordt aan de ouders van de Montessorischool de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Daarmee maken we al dat moois mogelijk.
Bij alles wat de oudervereniging mede organiseert staan de kinderen centraal; het moet leuk zijn voor de kinderen, maar tegelijkertijd ook een educatief karakter hebben. Enkele voorbeelden van de activiteiten/evenementen, die door de enthousiaste oudervereniging mede worden georganiseerd, zijn:

  • kerst- en lentefeest
  • sinterklaasfeest inclusief schoen zetten
  • slotfeest
  • avondvierdaagse
  • creatieve workshops en gastlessen

In het voorjaar van 2018 heeft de oudervereniging een prijsvraag uitgeschreven waarbij alle kinderen (en ouders) hun ideeën konden indienen voor een gave activiteit of coole lesmiddelen. Tijdens de spetterende finale werd “robots voor in de klas” door de kinder- en ouderjury uitgeroepen tot winnaar van de prijsvraag. Na de zomer van 2018 waren de eerste robots in school binnen gekomen!

Naast al deze activiteiten, stelt de oudervereniging een budget beschikbaar aan de leerkrachten om de lessen soms net even wat levendiger (en daarmee leuker) te maken. De leerkrachten hebben dat budget de afgelopen periode besteed aan bijvoorbeeld een kleine excursie en extra materiaal voor technieklessen en knutselworkshops.

Parel van de school: de schoolbibliotheek
Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen ouders en school is de schoolbibliotheek die wordt aangestuurd en bemenst door een actieve groep biebouders. In overleg met onze taal-leescoördinator - leerkracht Irene van der Glas - bedenkt deze werkgroep o.l.v. Corine Veldman allerlei activiteiten rondom leesbevordering, zoals de jaarlijkse boekenmarkt, het uitnodigen van een schrijver en de voorleeswedstrijd. De oudervereniging zorgt voor een beschikbaar budget waarmee onze prachtige bieb verder gevuld wordt met de mooiste boeken.

We organiseren ook algemene ledenvergaderingen waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. 

Wil je meer weten over de oudervereniging of wil je helpen bij een of meer activiteiten, schiet een van de bestuursleden even aan op het schoolplein of mail de voorzitter.

Bestuursleden
Voorzitter: Gijsbert Veltromp
Secretaris: vacature
Penningmeester: Matthijs Schouten
Lid: Marian Scherphof
Lid: Natasja van Dijk
Lid: Astrid Kristian

Namens de oudervereniging,
Gijsbert Veltromp

gijsbertvt@gmail.com