Peuteropvang
De peuteropvang van Stichting Kinderopvang Rhenen bevindt zich in de school tegenover het lokaal van de onderbouw. Peuteropvang biedt kinderen de mogelijkheid om als aanvulling op de thuissituatie, door middel van spel, nieuwe ervaringen op te doen die hun ontwikkeling stimuleren en die een goede voorbereiding zijn op de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons veilig en geborgen voelen en dat ze zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen.

Er wordt spelmateriaal aangeboden dat veelzijdig, uitnodigend en leerzaam is en we zorgen ervoor dat onze binnen– en buitenspeelruimtes veilig zijn en uitdaging bieden om te spelen. We begeleiden kinderen bij het samenspelen en leren hen respect te hebben voor elkaar, voor anderen en voor de dingen om hen heen. In onze benadering van kinderen willen wij hen leren omgaan met normen en waarden. Wij zien het tevens als onze taak een bijdrage te leveren aan het voorkomen en tijdig signaleren van achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Overleg, afstemming en samenwerken met ouders vinden wij erg belangrijk; hierbij gaan we uit van vertrouwen, respect en openheid in het contact.

Op alle peuter-opvanglocaties van SKR wordt met behulp van thema’s uit de methode Uk & Puk gewerkt. De thema’s sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. De peuteropvang maakt gebruik van een speels ingericht lokaal met verschillende hoeken in de gang van de onderbouw. Voor het buiten spelen hebben we de beschikking over een ruim en groen terrein met verschillende bomen en planten. Ook is er een grote zandbak, waar de hele groep tegelijk in kan spelen. Is het niet zulk mooi weer, dan gaan we lekker bewegen in de speelhal van de school.
Er is regelmatig contact met de leerkrachten en leerlingen van de onderbouw. Hierdoor raken de peuters al snel vertrouwd met de school en kan de overstap naar de basisschool soepel verlopen. De pedagogisch medewerker(s) van de peuteropvang zijn erg betrokken en zorgen ervoor dat de peuters én de ouders/verzorgers zich snel op hun gemak voelen.

Onze organisatie staat open voor alle kinderen. We hebben zowel plaatsen voor peuters van ouders die beiden werken of studeren (en in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag) als subsidieplaatsen voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Aan de subsidieplaatsen zitten criteria vast die door de gemeente zijn vastgesteld. Ouders die beide werken of studeren kunnen voor Peuteropvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Zij krijgen dan een deel van de kosten voor de Peuteropvang terug van de belastingdienst.

Zowel kinderen met, als kinderen zonder een VVE indicatie (voorschoolse educatie) kunnen op onze peuteropvang terecht. We werken met gemengde groepen.

Peuters die doorstromen naar de Montessorischool krijgen voorrang bij plaatsing. Maar ook peuters waarvan ouders nog niet weten naar welke school het kind straks gaat en peuters die later doorstromen naar een andere basisschool zijn van harte welkom op de peuteropvang op de Montessorischool.

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op de peuteropvang. Heeft u belangstelling voor Peuteropvang, neem dan contact op met Arlette Baars, plaatsingsmedewerker SKR.

Contactgegevens
e-mailadres: info@kinderopvangrhenen.nl website: www.kinderopvangrhenen.nl
telefoonnummer: 0317-681050 (dagelijks tussen 8.00 en 13.00 uur)