De Vreedzame School
Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (kinderen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We bereiden onze kinderen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap.
 
Dit zijn de doelen van het programma:
  • Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap. Het kind krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
  • Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij kinderen, personeel en ouders.
  • Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.
  • Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen. 


Mediatoren
De kern van het programma zijn de wekelijkse lessen. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan de wijze waarop je rustig kunt reageren op de ander bij een conflict. Ook leren de kinderen elkaar te complimenteren, opstekers geven. En ervaren ze dat het geven van afbrekers een ander verdrietig of boos kan maken. Naast de lessen worden er ieder jaar in beide bovenbouwgroepen twee kinderen als mediator uitgekozen. De mediatoren volgen een aparte training van een van de leerkrachten voordat ze als mediator aan de slag gaan. Ze krijgen in de training oefensituaties en gesprekstechnieken aangeboden. Tijdens het buitenspelen zijn kinderen gewend om een mediator op te zoeken als er een situatie is die ze onderling niet op kunnen lossen.  Als het nodig is praten kinderen na de pauze nog even verder met elkaar. Meestal lukt het kinderen de situatie naar ieders tevredenheid op te lossen. We streven dan ook altijd naar een win-win-situatie.